Fantastic Visions / Fantastyczne wizje

Sekcja dedykowana ambitnemu kinu fantastycznemu, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Poszukujemy ambitnych i autorskich pełnometrażowych filmów fabularnych (a także pełnometrażowych animacji), zrealizowanych po 1 stycznia 2013 roku.

Na najlepszy film w tej sekcji głosować będzie publiczność.

Termin zgłaszania filmów: 30.04.2014


Więcej informacji o zasadach zgłaszania filmów tutaj >>

Możliwość komentowania została wyłączona.